Behovsanalyse

Nedenstående udsnit af vores kompetencer:
Sammen definerer vi jeres ønsker, behov og forventninger, ud fra det billede I ser af jeres virksomhed.

Herunder sparring omkring forhold som bygningsreglementer, arbejdsmiljøforhold, trends og materialevalg.

  • Ideer opstår
  • Trådene samles, så alle brikker falder på plads
  • Huslejeniveau
  • Beliggenhed
  • Arealforbrug
  • Lokalefordeling