Udførelse

Nedenstående udsnit af vores kompetencer:

Føre tilsyn med byggeriet under opførelsen, sikre projekt og materialegodkendelser samt at lovgivning og myndighedskrav overholdes.

Der afholdes i denne fase jævnlige byggemøder og bygherremøder.

Ved byggeriet afslutning gennemføres en afleveringsforretning hvor alle mangler registreres og der føres herefter tilsyn med at mangler udføres og de nødvendige garantier.

  • Deltage i byggemøder
  • Sikkerhed for rettidigt materialeleverance
  • Sikkerhed for at korrekt aftalte leverancer indbygges
  • Kvalitetsikring af udførelse
  • Afholdelser af byggemøder