Nedenstående udsnit af vores kompetencer:

Ved totalentrepriser udføres der et overordnet tilsyn med byggeriet, der sikre at projekt følges samt at lovgivning og myndighedskrav overholdes.
Der afholdes jævnligt bygherremøder hvor der følges op på beslutningslist herunder materialegodkendelser samt tidsplan og økonomi.
Godkendelse af alle regningning incl. Byggeregnskab udføres også.
Der følges løbende op på kvalitetssikring samt til aflevering udleveres en drifts og vedligeholdsmateriale til bygherren.
Ved byggeriet afslutning gennemføres afleveringsforretning hvor mangler registreres og der føres kontrol af at det udbedres inden garanti nedskrives.